Sustainability

Steden leefbaarder maken.

FAQ illustration

Sustainability.

De missie van Check is steden leefbaarder maken. Met een ruim aanbod van elektrische deelscooters en deelauto’s wordt er een alternatief geboden voor de privéauto. Met minder (benzine)voertuigen ontstaat er meer ruimte op straat en in het verkeer, een stillere leefomgeving en een schonere lucht. Ieder individu en bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om zijn activiteiten op een duurzame wijze te realiseren.

Check wil een koploper zijn in de deelmobiliteitsector op het gebied van duurzaamheidsambitie en transparantie, en anderen op die manier inspireren. Samen met adviesbureau New Economy heeft Check haar CO₂-uitstoot inzichtelijk gemaakt en ambitieuze reductiedoelen geformuleerd.

Het doel.

De CO₂-uitstoot van Check is per reizigerskilometer met 50% verminderd in 2030 (meetjaar: 2022).

Het inzicht.

In samenwerking met adviesbureau New Economy heeft Check, conform het Greenhouse Gas Protocol (GHG), haar uitstoot in 2022 inzichtelijk gemaakt. Het opladen van de batterijen, de productie van scooters, stepjes en onderdelen, en het vervoer van onderdelen per vliegtuig zijn samen verantwoordelijk voor 87% van alle uitstoot.

Uitstoot per reizigerskilometer.

De CO₂-uitstoot in 2022 is in absolute aantallen gemeten. Op advies van New Economy hanteert Check voor haar reductiedoelen de wetenschappelijk onderbouwde Sectoral Decarbonization Approach (SDA). Met de SDA kan Check kijken naar de CO₂-uitstoot per product dat ze verkoopt: een reizigerskilometer. Samen met New Economy heeft Check de opbouw van haar uitstoot ook per reizigerskilometer inzichtelijk gemaakt.

Check 1
Check 2
Check 3

50% minder CO2-uitstoot per reizigerskilometer in 2030.

Dit gaat Check, in aanvulling op haar huidige maatregelen, doen om haar doel te halen.

1

Alle energiecontracten op al onze locaties omzetten naar groene stroom (reductiepotentieel: 4,8 gram CO₂-eq per reizigerskilometer)

2

Het verlengen van de levensduur van de drie meest CO₂-intensieve scooteronderdelen: de motor, de batterijen en het aluminium (reductiepotentieel: 2,5 gram CO₂-eq per reizigerskilometer)

3

Het hanteren van een duurzaam inkoopbeleid voor scooters en onderdelen met een interne CO₂-prijs (reductiepotentieel: 2,5 gram CO₂-eq per reizigerskilometer)

4

Verhogen van het gemiddeld aantal gebruikers per rit van 1,3 naar 1,4 (reductiepotentieel: 2,4 gram CO₂-eq per reizigerskilometer)

5

Inventaris management optimaliseren om last-minute goederenvervoer per vliegtuig te voorkomen (reductiepotentieel: 1,1 gram CO₂-eq per reizigerskilometer)

6

Woon-werkverkeer medewerkers Check en zakelijk vervoer emissievrij maken (reductiepotentieel: 0,8 gram CO₂-eq per reizigerskilometer)

In 2030 levert dit opgeteld een besparing van 14,1 gram CO₂-eq per reizigerskilometer op. Dit betekent dat er per reizigerskilometer in 2030 nog 14,2 gram CO₂-eq wordt uitgestoten. Dit is een reductie van 50% van de uitstoot in 2022.

De huidige maatregelen.

Momenteel neemt Check al een aantal maatregelen om haar uitstoot te beperken.

1

Check heeft, op één bus na, uitsluitend elektrische voertuigen in haar vloot (operationeel en commercieel).

2

Waar mogelijk koopt Check scooters, batterijen en onderdelen tweedehands in. Hierbij wordt uiteraard wel een veiligheidsnorm gehanteerd.

3

Check is een partner van het Flexport Carbon Footprint Offset Program. Hiermee wordt alle CO₂-uitstoot tijdens het vervoer van de voertuigen per schip gecompenseerd.

4

Check heeft een partnership met Seenons, een circulaire afvalverwerker. Het streven is om eind 2024 zero-waste werkplaatsen te hebben. Dat betekent dat er geen afvalstromen uit de operationele hubs komen die niet worden gerecycled.

5

Alle elektriciteitscontracten die Check zelf afsluit zijn 100% hernieuwbare, Nederlandse windenergie.

6

Voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen krijgen alle werknemers een NS Business Card en krediet bij Check.

AANVULLENDE DOELEN.

Naast het doel van 50% reductie van emissies per reizigerskilometer heeft Check de ambitie geformuleerd bij te dragen aan brede vermindering van emissies in de productie van onderdelen en het gebruik van scooters.

Check doet dit door haar data beschikbaar te stellen aan, en te participeren in, relevante onderzoeken die deze doelen nastreven.

In 2023-2024 heeft Check zichzelf daarom als doel gesteld om te identificeren op welke manier haar data kan bijdragen aan bredere reductiedoelen in de sector en heeft het meerdere onderzoeksinitiatieven gedefinieerd om in te participeren in 2025.

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vraagstukken:

Checkmark

Hackathon met studenten over reduceren van gebruik emissies.

Checkmark

Onderzoeksprojecten naar mogelijkheden voor nudgen gebruikers voor energie-efficiënter gebruiksgedrag.

Checkmark

Mogelijkheden in het kader van levensduurverlenging van de drie meest impactvolle onderdelen (battery pack, aluminium, motor).

Checkmark

Participatie in een consortium met uiteenlopende reductiedoelen voor mobiliteit in steden.

Checkmark

Mogelijkheden voor uitvoeren van predictive maintenance.

Check nodigt elk onderzoeksinitiatief dat zich herkent in bovenstaande doelstelling nadrukkelijk uit om contact op te nemen.

HOE DUURZAAM IS EEN DEELSCOOTER?

CE Delft heeft in 2022 onderzoek gedaan naar de CO₂-uitstoot van een elektrische deelscooter ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten. Het onderzoek laat zien dat de deelscooter een relatief duurzame manier van vervoer is: alleen de fiets en de elektrische privé-scooter stoten minder CO₂ per reizigerskilometer uit.

Bron: CE Delft (2022)

Check logo

Vragen of problemen? Stuur ons een e-mail op support@ridecheck.app. We komen zo snel mogelijk bij je terug.

Check Technologies B.V.
COOKIES. LEKKER TOCH.

Met functionele- en analytische cookies maken wij onze website toegankelijker voor jou als gebruiker. Moeten we alleen even toestemming voor vragen. Kom je er niet uit? Check hier ons privacybeleid.